SZAKTERÜLETEK


Társasági jog és cégjog


Bt., Kft. és Zrt. alapítása, módosítása, megszüntetése, ehhez kapcsolódóan cégiratok szerkesztése és ellenjegyzése, képviselet cégeljárás során; optimális társasági struktúrák kial...

Ingatlanjog


Ingatlan átruházásával kapcsolatos szerződések szerkesztése, véleményezése (adásvétel, ajándékozás, tartás, életjáradék); bérleti szerződések szerkesztése; építési, beruházási, kiv...

Munkajog


Munkaszerződések és kapcsolódó joganyagok szerkesztése és véleményezése; teljes körű tanácsadás mind munkáltatók, mind munkavállalók részre; közvetítés és képviselet munkaviszonyt ...

Fizetésképtelenségi eljárások


Teljes körű képviselet mind adósi, mind hitelezői oldalon csődeljárás, illetőleg felszámolási eljárás során; tanácsadás kényszertörlési eljárás során.

Követeléskezelés


Kintlévőségek teljes körű kezelése, ügyvédi fizetési felszólítások és fizetési megállapodások szerkesztése; képviselet fizetési meghagyásos és európai fizetési meghagyásos eljárás ...