DOKUMENTUMOK


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a weboldalunkról letölthető dokumentumok és iratminták kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, így az abban foglaltak esetleges téves értelmezéséből, illetőleg az idő közben bekövetkezett jogszabályi változásokból eredő felelősséget teljes egészében kizárjuk!

További kérdéseivel kérjük forduljon Munkatársainkhoz!

Tájékoztatók


Tájékoztató a betéti társaság (Bt.), valamint a korlátolt felelősségű társaság (Kft.) alapításával (változásával) kapcsolatos jogi tudnivalókról

Tájékoztató ingatlan átruházásával kapcsolatos jogi tudnivalókról

Tájékoztató a végelszámolással, kényszertörléssel, illetőleg a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos jogi tudnivalókról

Tájékoztató a kintlévőség-kezeléssel kapcsolatos jogi tudnivalókról

Iratminták


Átvételi elismervény (minta)

Birtokbaadási jegyzőkönyv (minta)

Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat (minta)

Ingó adásvételi szerződés (minta)

Kölcsönszerződés (minta)

Meghatalmazás (minta)

Adatlapok


Cégeljárás

Ingatlan átruházás