Jogi Nyilatkozat


Ezt a honlapot a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalásának megfelelően a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett Horváth és Medgyesi Ügyvédi Társulás [tagjai: Dr. Horváth Zoltán Levente Ügyvédi Iroda (székhely: H-1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4. III/1.; Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd; lajstromszám: 18189; KASZ: 36061827), Dr. Medgyesi Mónika Ügyvédi Iroda (székhely: H-1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4. III/1.; Dr. Medgyesi Mónika ügyvéd; lajstromszám: 19528; KASZ: 36065173)], valamint a HM Business Advisory Korlátolt Felelősségű Társaság (H-1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4. III/1.; Cg.01-09-329539; adószám: 26512116-2-41; képviseli: Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvezető és Dr. Medgyesi Mónika ügyvezető) együttesen üzemeltetik.

Az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok, az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapján megtalálhatók.

A honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek, megbízási szerződés kötésére vonatkozó ajánlatnak vagy azokra történő felhívásnak. A honlapon található dokumentumok, tájékoztatók és leírások téves értelmezéséből, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokból eredő felelősséget teljes egészében kizárjuk.