Megszűnt a rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon2020. 05. 28.


Megszűnt a 2020. március 15-e óta tartó rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Kormányrendelet értelmében a bíróságok a veszélyhelyzet időtartama alatt is működnek, azonban továbbra is be kell tartani azokat az intézkedéseket, amelyek a járványügyi helyzetben a bírósági munkatársak és az ügyfelek egészségének védelmét szolgálják.

A bíróság épületébe az ügyfelek főszabályként továbbra sem léphetnek be és a személyes ügyfélfogadás is szünetel a kezelőirodákon. A bíróság az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján foganatosítja.

Bírósági eljárásokat továbbra is lehet kezdeményezni, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus ügyindítás. Az ügyindításhoz ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztráció szükséges. A papír alapú beadványok postai úton benyújthatóak.

A jogszabály rendezi a polgári, közigazgatási, gazdasági és büntető ügyszakokban az ügyfeleket érintő legfontosabb változásokat is, melyek a bíróságok honlapján, illetve a kapcsolódó hivatkozásokban olvashatóak, a részletes ügyféltájékoztató a https://birosag.hu/sites/default/files/users/%C3%9Cgyf%C3%A9lt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_2020_04_02.pdf link alatt érhető el.

Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/megszunt-rendkivuli-itelkezesi-szunet-birosagokon4.

Ügyintézési Segédletet készített a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály a koronavírus fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzet idejére Ügyintézési Segédletet készített, amely az alábbi link alatt olvasható: http://fovaros.foldhivatal.hu/images/pdf/ugyintezes.pdf

Forrás: http://fovaros.foldhivatal.hu/